DP-35参数规格.pdf
1.4MB

DP-35 有源差分探头(1600V,35MHz)

介绍 频率:35MHZ 最大测试电压:1600(Vp-p) 衰减比例:X10 X100 精度:2%
品牌 PINTECH品致
型号 DP-35
产品参数
介绍
频率:35MHZ 最大测试电压:1600(Vp-p) 衰减比例:X10 X100 精度:2%
品牌
PINTECH品致
型号
DP-35
我知道了
产品详情参数规格

差分探头

DP-35

频宽

DC-35MHz

衰减比例

X10, X100

精度

≦ ± 2%

输入电压范围(Vp-p)

≦ 160V at x 10

≦ 1600V at x 100

1MHz: > 300 : 1

最大输入差动电压(Vp-p)

1600V

杂讯(Noise)

≦ 1.0m Vrms

输入阻抗Impedance

9MΩ // 1.7 PF

最大消耗

External 9V DC Adaptor

外形尺寸

195 x 55 x 30 mm

重量

250g

配件

BP-250,BP-365N,BP-256N,BP-276N,